Privacyverklaring

Kiek a Booh Fotografie is gevestigd aan de neuserdijk 2 3900 Pelt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kiekabooh.be

Neuserdijk 2 

3900 Pelt

BE 0629.686.782

telefoonnummer:  0499/723 100

                                 011/75 39 70

Anja Zwinnen is de Functionaris gegevensbescherming van Kiek a Booh Fotografie.  Zij is te bereiken via info@kiekabooh.be

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Kiek a Booh Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of om dat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over jou activiteiten op  onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.


Onze Website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over web bezoeken die jonger zijn dan 16 jaar . Tenzij ze toestemming hebben van de ouders of voogd.  We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als  je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kiekabooh.be dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Kiek a Booh Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of  e-mailen indien dit nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Kiek a Booh Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Kiek a Booh Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens  die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Contactformulier.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Kiek a Booh Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kiek a Booh Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Kiek a Booh Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Wij hanteren de bewaartermijn van 10 jaar voor je persoonsgegevens, en je foto's.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Kiek a Booh Fotografie gebruikt alleen functionele, analystische en tracking cookies.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, smarthphone, of tablet.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak.  Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoud bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.  Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kiek a Booh Fotografie en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid.  Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen.  
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@kiekabooh.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identieteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie van je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart.  Dit ter bescherming van je privacy.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jou verzoek.  Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens werwerken, kan u zich wenden tot de commisie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ( Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).


Hoe wij persoonsgegevens bewaren.

Kiek a Booh Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kiekabooh.be.µ